Sanat Kitapları

Sanat kitapları; sanatın herhangi bir dalının konu edildiği kitap türlerine verilen isimdir. Sanat insanlığın var olduğu andan günümüze kadar varlığını sürdürebilen bilim dallarından bir tanesidir. İnsanlar kendilerini ifade edebilmek ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için yapmış oldukları sanatlar, sanat kitaplarında konu edilerek okuyucuya aktarılabilmektedir. Sanat kitapları kütüphanelerin en nadide parçalarından biri olup, kişilerin genel kültür seviyesini önemli ölçüde artırabilmektedir.

1- Yeni Sanat Tarihi

Jonathan Harris’in kaleme almış olduğu bu kitap, sanata eleştirisel bir bakış açısı ile yaklaşabilmektedir. 1960’lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte yaşanan temel değişimleri anlatan yazar yerleşik değerleri ve geleneksel yaklaşımları sorgulayabilmektedir. Kitapta sanat tarihi, pratikliği, kapitalist modernite, feminizm gibi birçok kavramdan bahsedilmektedir. Sanata farklı bir noktadan bakar yazar, okuyucunun da bakış açısını değiştirebilmeyi umut edebilmektedir.

2- Tarih Boyunca Sanat

Tarih Boyunca sanat adlı kitap, sanat kitapları içerisinde oldukça uğraş verilerek hazırlanmış bir eserdir. M.Ö 9. Yüzyıldan günümüze sanat, sanat tarihi, üsluplar ve akımların anlatıldığı bu kitapta dönemin en önemli eserleri de kitapların içerisinde yer almaktadır. Tarih boyunca yalnızca sanat Batı ülkelerinde değil; Çin, Afrika, Hindistan ve Japonya gibi birçok ülkede de kendini gösterebilmiştir. Toplamda 150 kadar üslubun ve sanat akımının tanıtıldığı bu eser döneme göre sanata olan bakış açısı ve düşünce tarzını bilinebilmesi konusunda ipuçları verebilmektedir.

3- Giotto’nun Sanatı

Bedrettin Cömert’in yazmış olduğu bu eserde Giotto olarak bilinen bir ressamın hayatından bahsedilmektedir. Giotto, batı resim tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak bilinmektedir. Ressam yalnızca başarılı resim sanatı ile değil, insanlığı, tarihsel görüşü ve üslubu bakımından da oldukça beğenilen bir sanatçıdır. Giotto bir sanatçı olmanın çok ötesinde insana yepyeni bildiriler sunabilmektedir. Sanatçının hayat hikayesini, yaşadıklarını, resime nasıl adım attığı hakkında bilgiler veren yazar, bu mükemmel sanatçı ile okuyucunun tanışabilmesine fırsat sunabilmektedir.

4- Sanat Tarihinde Aşıklar

Agata Toromanoff tarafından yazılmış olan bu eser, sanat kitapları içerisinde aşıkları konu alan bir eserdir. Yazara göre aşıklar birçok hikayenin baş rolünde yer alarak okuyucuya tüm duyguları geçirebilmektedir. Sanat tarihinde aşıklar hikayelerinin sınırlarını aşarak kimi zaman kavuşamayıp aşklarını saklamışlar, kimi zaman ise dünyanın en sevilen çiftleri arasında isimlerini yazdırabilmişlerdir. Bu kitapta Agata Toromanoff kitabında tablolara, heykellere, fotoğraflara konu edilen aşkları belirleyerek mercek altına almıştır.

5- Sanat Sevdası

Sanat kitapları arasındaki bu eser, sanatı sevenler ile sevmeyenleri ince bir çizgi ile ayırmaktadır. Kitap sanatı sevenlerin kazanımları ile sanat sevmeyenlerin kaybettiklerini ayrıştırarak okuyucuya aktarabilmektedir. Uzun ve titiz araştırmalar sonrasında oluşturulmuş olan bu eser, sanatseverliğin toplumsal temeller üzerine kurulu olduğu düşüncesini destekleyebilmektedir. Yazar ve arkadaşları gelir ve okuma düzeyi seviyesinin sanat severlik konusunda oldukça belirleyici bir faktör olduğunu dile getirmektedir. Kitap oldukça farklı konu içeriklerini ele alması ve örnekleme karşılaştırmalar yapabilmesi sebebiyle okuyucu ve eleştirmenlerin beğenisini kazanabilmektedir.

6- Sanat Tarihinin Temel Kavramları

Heinrich Wölfflin’e ait olan bu kitap, sanat kitapları içerisinde klasik ve barok sanat akımlarını ele alan bir eserdir. Kitapta sanatın farklı zamanlarında ortaya çıkan ve sanatın gelişimini sağlayan unsurlar masaya yatırılmaktadır. Sanat tarihinin temel kavramları adlı kitabında insanları farklı sanatları beğenmeye iten unsurların ne olduğu gibi konulara da değinilmektedir. Sanat tarihinin en önemli kavramları olarak bilinen çizgisel, gölgesel, yüzey, derinlik, biçim, açık biçim, çokluk, birlik, bütünlük, belirli ve belirsizlik gibi birçok kavram ve bu kavramların açıklamasına yer verilmektedir. Heykel ve mimari sanatının ve bu sanatın en önemli 4 sanatçısının da incelendiği bu eserde, 150’ye yakın görseller kullanılarak okuyucunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir