Sosyoloji Kitapları

Sosyoloji kitapları; toplumun sorunlarını ya da toplum ile ilgili diğer konuları baz alarak oluşturulan kitap türlerinden bir tanesidir. Bu kitap türü ağırlıklı olarak toplumun kanayan yaralarını ele alarak çözüm üretmeye ya da farkındalık yaratmaya çalışan türlerdir. Genellikle konu olarak sanayi, din, kentleşme, bilimsel sorunların konu alındığı bu kitaplar okuyucuya detaylı bilgiler verebilmektedir.

1- Gösteri Toplumu

Guy Debord tarafından yazılan bu kitap, birçok okuyucunun fazlasıyla dikkatini çekebilmiş bir kitaptır. Guy Debord adındaki yazar medyatik uygarlığı reddeden önemli kişilerden biridir. Debord gösterileri reddetmekte olup, egemenliğin tüm dünya tarafından kurulmuş olduğunu ve gösteri egemenliğinin günümüzde giderek yaygın olduğu kanısında olduğunu sürekli olarak dile getirmiştir. Debord ülkelerin dünyada yalnızca bir Pazar oluşturacağını ve bürokratik sayılan iktidarların ise Amerikan tipi gösterilerinin bulunacağını dile getirmiştir.

2- Hapishanenin Doğuşu

Michel Foycault adlı Fransız yazarın yazmış olduğu kitap Sosyoloji kitapları arasında oldukça beğenilen bir eserdir. Bu yazar hapishane tanımını ortaya atan bir kişiliktir. Ona göre çocuklar okula, yaşlılar huzurevlerine, hastalar hastanelere, deliler tımarhaneye hapis halde bırakılmaktadır. Farklı düşünce tarzıyla okuyucuyu kitaba bağlayabilen bu yazar, yazmış olduğu diğer sosyoloji kitapları ile birçok kişiyi bilgilendirebilmektedir.

3- Tüketim Toplumu

Fransız Sosyolog ve yazar olarak bilinen Jean Baudrillard yazılan bu kitapta tüketim toplumunun ne demek olduğuna dair bazı açıklamalar getirilmiştir. Toplumun gerçek ihtiyaçları ile sahte ihtiyaçlarının ne olduğuna değinen yazar, halkın bazı ihtiyaçlara sahip olmasının kendilerine prestij ve değer kattığına inandığından bahsetmiştir. İhtiyacın bir nesneye duyulan gereksinimden çok, onu sergilemek olduğuna inandığını belirten yazar tüketim toplumunun yaptığı yanlışlara eleştirisel bir şekilde yaklaşmıştır. Tüketim konusunda doğru bilinen yanlışlara değinen yazar, Sosyoloji kitapları ile okuyuculara farkındalık yaratabilmeyi hedeflemektedir.

4- Kitleler Psikolojisi

Kitleler psikolojisi Gustave le Bon tarafından yazılmış başarılı bir eserdir. Kitapta birbirinden farklı bireylerin psikolojik ve psişik yapısı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu kitap grup adı verilen kalabalığın içerisinde yer alan insanları bir araya getiren nedenleri sorgulamaktadır. Bu nedenle kitapta gruplaşmaya neden olan özelliklerin üzerinde durulduğunu söyleyebilmek mümkün olacaktır. Dilinin oldukça anlaşılır olması nedeniyle her yaştan kişinin algılayacağı ve anlamlandırabileceği kitap içeriklerinden birisidir.

5- Kardeşini Doğurmak

Büşra Şanay adlı genç spiker ve yeni yazarın kaleme aldığı bu kitap, Sosyal bilimler ödülüne aday gösterilecek kadar ses getirebilmiş bir eserdir. Okuyucuyu düşünceleri ile kendine hayran bırakan bu yazar kitabında ensest konusuna yer vermiştir. Tabu sayılabilecek bir konu olduğunu dile getiren yazar bu konu hakkında yapılan ve yapılması gereken tüm çalışmaları okuyucuya aktarmıştır. Toplumun birçok kesiminden insanlarla konuşarak bu bilgileri kitaba döken yazar, Türkiye’nin ensest tablosunu okuyucusunun gözleri önüne sermiştir. Sosyoloji kitapları içerisinde mutlaka okunması ve bilgi sahibi olunması gereken bir kitaptır.

6- Okulsuz Toplum

İvan İllich tarafından okuyucu ile buluşturulan bu eser, okulun eğitim süreci üzerindeki katkılarını konu edinmiştir. Yazar bu kitabıyla okulun bir prestij ve statü sahibi olabilmenin önemli bir araç olduğu tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. İvan İllich günümüzde okulların eğitim açısından yetersiz ve engelleyici olduğu kanısındadır. Okuyucuyu sorgulamaya ve düşünmeye iten bu kitapta yer yer felsefe biliminin etkilerini görebilmekte mümkün olacaktır.

7- İntikam

Sosyoloji kitapları içerisinde yer olan İntikam kitabını Emile Durkheim adlı yazar kaleme almıştır. Bu kitap intiharın sosyolojik bir konu olduğunu dile getirmeye çalışmaktadır. Ona göre intihar doğrudan ya da dolaylı bir edim sonucunda gerçekleşmektedir. İntihar ve sosyoloji konusunda tüm bilgi birikimini paylaşan yazar, sonunda bu konu hakkında bir önermede bulunarak okuyucu üzerinde farkındalık ve algı yaratmaya çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir